< >  
 
 
 
2018 (Ի)
 January
 - 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05
 - 06
 - 07
 - 08
 - 09
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 February
 March
 April
 May
 June
 July
 August
 September
 October
 November
 December


 
Sts. Peter the Patriarch, Blaise, Absalom the Deacon S 0 Tue  ԲԿ
Սրբոցն Պետրոսի Հայրապետին, Վլասայ եպիսկոպոսին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին

Breviary
  Գիշերային Երրորդ Ժամ Երեկոյեան  
  Առաւօտեան Վեցերորդ Ժամ Խաղաղական  
  Արեւագալ Իններորդ Ժամ Հանգստեան  
         
  Ընթերցում   Ծանօթագրութիւն