< >  
 
 
 
2017 (Պ)
 January
 February
 - 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05
 - 06
 - 07
 - 08
 - 09
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 March
 April
 May
 June
 July
 August
 September
 October
 November
 December


 
St. Mark the Bishop, Pion the Priest, Cyril and Benjamin the Deacons, and the Martyrs Abdlmseh, Ormzdan, and Sayen S 0 Mon  ԲՁ
Սրբոց Մարկոսի Եպիսկոպոսին, Պիոնի Քահանային, Կիւրղի եւ Բենիամինի սարկաւագացն ու վկայիցն Աբդլմսեհի, Որմզդանայ եւ Սայենի

Breviary
  Գիշերային Երրորդ Ժամ Երեկոյեան  
  Առաւօտեան Վեցերորդ Ժամ Խաղաղական  
  Արեւագալ Իններորդ Ժամ Հանգստեան  
         
  Ընթերցում   Ծանօթագրութիւն